Úvod ČISTICÍ PROSTŘEDKY tvrdé podlahy a povrchy TORNADO SV1 zásaditý čistič 4 x 2,5 litru

TORNADO SV1 zásaditý čistič 4 x 2,5 litru

TORNADO SV1 zásaditý čistič 4 x 2,5 litru
Pro podlahové mycí stroje.
Pro ruční mytí.
Pro nástřik.
ŽÍRAVÉ. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Silně zásaditý, slabě pěnivý čisticí přípravek pro odstraňování velkých olejových, mastných nečistot, všech voskových vrstev, polymerových nátěrů apod. z povrchů odolných vůči zásadám.
Balení: 4 x 2,5 l. Detailní informace

Cena s DPH 2 050,95 Kč
 ks
Cena bez DPH 1 695,00 Kč
dodání: 6 - 10 dnů i
kód produktu: 105301677-ADR

Detailní popis pro: TORNADO SV1 zásaditý čistič 4 x 2,5 litru

Oblast použití: Tvrdé podlahové krytiny odolné vůči zásadám jako PVC, keramická dlažba, podlahy v dílnách, kabřinec, kovy a umělé hmoty necitlivé vůči zásadám. Nepoužívat na linoleum, korkové obklady, parkety, barevné kovy, zinek, hliník a lakované plochy. Vzhledem k vysoké alkalitě produktu se obecně doporučuje provést povrchový test.
Dávkování:
Aplikace stříkáním: 1 : 10 až 1 : 50.
Čištění podlahy: 1 : 20 až 1 : 100 na běžný úklid; 1 : 10 až 1 : 50 na důkladné čištění.
Hodnota pH: 10,5 v 1% roztoku.
Určený pouze pro průmyslové a profesionální použití.
Silniční přeprava tohoto produktu podléhá předpisu ADR.
Produkt je klasifikovaný jako nebezpečný.
Neprodejný osobám mladším 18 let a osobám nesvéprávným.

ŽÍRAVÉ.
Nebezpečí
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P260 - Nevdechujte plyn/mlhu/páry. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 - Okamžitě volejte lékaře. P363 - Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu, Produktového listu a Etikety, které naleznete v záložce "Soubory ke stažení".

Nahoru

Zobrazit soubory ke stažení » Zobrazit názory uživatelů »

Ke stažení: TORNADO SV1 zásaditý čistič 4 x 2,5 litru

Velikost 471.626 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 21.07.2017
Velikost 221.567 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 21.07.2017
Velikost 248.155 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 21.07.2017

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit názory uživatelů »

Názory uživatelů na: TORNADO SV1 zásaditý čistič 4 x 2,5 litru

Hodnocení uživatelů

Hodnocení produktu: (zvolte počet hvězdiček pro ohodnocení)

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit soubory ke stažení »

© 2024, Mýval čisticí systémy s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Zásady ochrany osobních údajů GDPR | Mapa stránek

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Nastavení cookies

Přeskočit na začátek stránky