UPOZORNĚNÍ na přestěhování provozoven firmy Mýval čisticí systémy s.r.o. ----- Od 1. 7. 2024 nás najdete na adrese: HRADEC KRÁLOVÉ - Slezské Předměstí, Lipová 865/2, více info v KONTAKTU

Úvod ČISTICÍ PROSTŘEDKY tvrdé podlahy a povrchy TORNADO SV1 zásaditý čistič 10 litrů

TORNADO SV1 zásaditý čistič 10 litrů

TORNADO SV1 zásaditý čistič 10 litrů
Pro podlahové mycí stroje.
Pro ruční mytí.
Pro nástřik.
ŽÍRAVÉ. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Silně zásaditý, slabě pěnivý čisticí přípravek pro odstraňování velkých olejových, mastných nečistot, všech voskových vrstev, polymerových nátěrů apod. z povrchů odolných vůči zásadám.
Balení: 1 x 10 l. Detailní informace

Cena s DPH 1 700,05 Kč
 ks
Cena bez DPH 1 405,00 Kč
Skladem
kód produktu: 105301675-ADR

Detailní popis pro: TORNADO SV1 zásaditý čistič 10 litrů

Oblast použití: Tvrdé podlahové krytiny odolné vůči zásadám jako PVC, keramická dlažba, podlahy v dílnách, kabřinec, kovy a umělé hmoty necitlivé vůči zásadám. Nepoužívat na linoleum, korkové obklady, parkety, barevné kovy, zinek, hliník a lakované plochy. Vzhledem k vysoké alkalitě produktu se obecně doporučuje provést povrchový test.
Dávkování:
Aplikace stříkáním: 1 : 10 až 1 : 50.
Čištění podlahy: 1 : 20 až 1 : 100 na běžný úklid; 1 : 10 až 1 : 50 na důkladné čištění.
Hodnota pH: 10,5 v 1% roztoku.
Určený pouze pro průmyslové a profesionální použití.
Silniční přeprava tohoto produktu podléhá předpisu ADR.
Produkt je klasifikovaný jako nebezpečný.
Neprodejný osobám mladším 18 let a osobám nesvéprávným.

ŽÍRAVÉ.
Nebezpečí
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P260 - Nevdechujte plyn/mlhu/páry. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 - Okamžitě volejte lékaře. P363 - Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu, Produktového listu a Etikety, které naleznete v záložce "Soubory ke stažení".

Nahoru

Zobrazit soubory ke stažení » Zobrazit názory uživatelů »

Ke stažení: TORNADO SV1 zásaditý čistič 10 litrů

Velikost 471.626 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 21.07.2017
Velikost 221.567 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 21.07.2017
Velikost 248.155 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 21.07.2017

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit názory uživatelů »

Názory uživatelů na: TORNADO SV1 zásaditý čistič 10 litrů

Hodnocení uživatelů

Hodnocení produktu: (zvolte počet hvězdiček pro ohodnocení)

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit soubory ke stažení »

© 2024, Mýval čisticí systémy s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Zásady ochrany osobních údajů GDPR | Mapa stránek

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Nastavení cookies

Přeskočit na začátek stránky