Úvod Ochrana osobních údajů (GDPR)

Zásady ochrany osobních údajů GDPR

Účelem těchto zásad je poskytnout Vám informace ohledně zpracování osobních údajů při používání webové stránky www.myval.cz, jejímž provozovatelem je společnost Mýval čisticí systémy s.r.o., se sídlem Býšť, Bělečko 70, 534 01 Holice, zapsaná v OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39894, IČO: 06242375, DIČ: CZ06242375, e-mail: myval@myval.cz, tel.: 466 689 261.
Osobními údaji jsou všechny informace, pomocí nichž je možné Vás jako fyzickou osobu identifikovat, tj. jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, IP adresa apod.

1.   Obecné informace

1.1.   Zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně a částečně manuálně. Uchovávání je elektronické i v klasické tištěné formě.

1.1.   Zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně a částečně manuálně. Uchovávání je elektronické i v klasické tištěné formě.
Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně  fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
- Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,
- Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty,
- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy.

Pokud je to nutné, užívá provozovatel tyto kategorie zpracovatelů:
- Přepravní společnosti 
- Účetní společnost
- Společnosti poskytující právní služby
- Společnosti poskytující IT služby
- Společnosti zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací

1.2.   Správce
Za zpracování osobních údajů je zodpovědný správce, kterým je společnost Mýval čisticí systémy s.r.o., se sídlem Býšť, Bělečko 70, 534 01 Holice, zapsaná v OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39894, IČO: 06242375, DIČ: CZ06242375, e-mail: myval@myval.cz, tel.: 466 689 261.

1.3.   Práva subjektu údajů
Vy, jakožto subjekt dotčený zpracováním osobních údajů máte ve vztahu ke svým osobním údajům následující práva:
- na přístup k osobním údajům
- na opravu osobních údajů
- na výmaz osobních údajů
- na omezení zpracování osobních údajů
- na podání stížnost orgánu dozoru
- na přenositelnost osobních údajů na jiného správce
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů

1.4.   Doba zpracovávání a uchovávání osobních údajů
V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou Vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.
Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů budou uchovávány - bez ohledu na vámi udělený souhlas  - po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů).
Provozovatel - správce je plátcem daně z přidané hodnoty, proto je povinen uchovávat všechny daňové doklady rozhodné pro stanovení daně nejméně po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně. Daňový doklad bude uchován 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření kupní smlouvy za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

1.5.   Předání dat orgánům dozoru, ev. správním orgánům
V případě právní povinnosti mohou být základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem poskytnuty orgánům dozoru nebo správním orgánům.

2.   Shromažďování a zpracování osobních údajů

Pokud se nezaregistrujete ani nám jinak neposkytnete informace, budeme během Vaší návštěvy a prohlížení našich webových stránek shromažďovat pouze ty osobní údaje, které Váš prohlížeč předá našemu serveru a které jsou technicky nezbytné, abychom Vám mohli webové stránky zobrazit.
Pokud se zaregistrujete, budeme zpracovávat pouze ty údaje, které nám poskytnete, resp. které získáme na základě plnění Vaší objednávky.
Webové stránky www.myval.cz jsou určeny pro osoby starší 16-let. Udělit souhlas k jakékoliv aktivitě není oprávněna osoba mladší 16-ti let, s čímž subjekt přijetím Zásad ochrany osobních údajů souhlasí.

2.1.  Cookies
Cookies jsou malé kousky informací, uchovávané v jednoduchých textových souborech, umístěných na váš počítač z webové sítě. Cookies mohou být čteny webovými stránkami během vašich pozdějších návštěv. Informace uložená v cookies může mít vztah k vašemu chování při procházení webové stránky nebo obsahovat jedinečné identifikační číslo, takže si vás webová stránka bude moci „pamatovat“ při vaší příští návštěvě. Obecně řečeno, cookies neobsahují osobní informace, jejichž prostřednictvím můžete být identifikováni, pokud jste takovéto informace webové stránce neposkytli. 
Soubory Cookies používáme pro různé účely a pro vylepšení vašeho online zážitku na webové stránce (například pro zapamatování přihlašovacích údajů k vašemu účtu).
Bez Vašeho souhlasu smíme používat nezbytně nutné cookies.
Tyto jsou uloženy ve vyrovnávací paměti během Vaší návštěvy webové stránky a jsou automaticky smazány z Vašeho počítače v okamžiku, kdy se odpojíte od internetu. Zajišťují, že Vy jako registrovaný uživatel zůstanete zalogován po celou dobu, kdy budete otevírat různé podstránky naší webové stránky, a nebudete tak muset opakovaně zadávat své přihlašovací údaje, jakmile otevřete novou stránku. Ve výchozím nastavení jsou povoleny.  Zajišťují základní funkčnost webu.
Váš souhlas potřebujeme k využívání cookies analytických a marketingových.
Analytické cookies slouží pro sestavování statistik a přehledů. Umožňují nám měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatele našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vašem prohlížeči, ztrácíme možnost analýzy výkonu a následné optimalizace našeho webu.
Marketingové cookies nám umožňují zobrazovat vám obsah a reklamy dle údajů, které jsou o vás dostupné. Díky tomu vám můžeme nabídnout relevantní produkty a služby přesně podle vašich potřeb a zájmů.

Jak dlouho budeme cookies zpracovávat
Nutné cookies jsou ukládány a zachovány po nezbytně dlouhou dobu pro správnou funkčnost webu. Marketingové a analytické cookies se uchovávají po různě dlouhou dobu a na jejich výčet se můžete podívat v tabulce níže. Svůj souhlas s cookies můžete kdykoliv odvolat, nebo upravit své preference. Na našich stránkách zpracováváme tyto cookies: 

Zdroj

Cookies

Typ

Trvání

Více informací

Google Ads

_gads

Marketingové

13 měsíců

ODKAZ

Google Analytics

_gac_

Analytické

90 dnů

_ga

Analytické

2 roky

_gid

Analytické

1 den

_gat

Analytické

1 minuta

_gcl_

Analytické

90 dnů

Facebook

_fbc

Marketingové

3 měsíce

ODKAZ

_fbp

Marketingové

Seznam a jeho služby (Sklik, Zbozi...)

sid

Marketingové

1 měsíc

ODKAZ

udid

Marketingové

ssupp.visits

Funkční

_hjIncludedInSessionSample

Analytické

2 minuty

_hjSessionUser

Analytické

1 rok

_hjSession_

Analytické

30 minut

Google reCAPTCHA

_GRECAPTCHA

Nutné

6 měsíců

 

Název firmy

PHPSESSID

Nutné

Návštěva

 

YouTube

YSC

Analytické

Návštěva

ODKAZ

VISITOR_INFO1_LIVE

Analytické

6 měsíců

yt-remote-device-id

Analytické

trvalé

yt-remote-connected-devices

Analytické

trvalé

Heureka

heureka_uzt

Nutné

1 hodina

ODKAZ

heureka_uz

Nutné

1 hodina

heureka_resc

Analytické

7 dní

Popis použití cookies u jednotlivých služeb třetích stran

Google Ads - používá soubory cookies pro zobrazování personalizovaných reklam.
Google Analytics -  používá cookies k ukládání informací o tom, jak návštěvníci používají web a k tvorbě analitických zpráv. Shromážděné údaje, včetně počtu návštěvníků, zdroje, odkud pocházejí, a stránek se ukládají v anonymní podobě. Soubory cookie ukládají informace anonymně a přiřazují náhodně vygenerované číslo k identifikaci jedinečných návštěvníků.
Facebook - Soubor cookie používaný sociální sítí Facebook pro zasílání řad reklam, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran.
Seznam a jeho služby (Sklik, Zbozi...) - sledování konverzí v rámci sužeb Seznamu. Jsou používány pro účely statistických zpráv pro účet Sklik. Tyto statistiky nám říkají, kolik bylo uživatelů, kteří klikli na reklamu Sklik a otevřeli webovou stránku, která obsahuje značku pro měření konverzí.
Google reCAPTCHA - Pro identifikaci robotů a útoků na webové stránky.
Název firmy - Pro zajištění funkčnosti stránek.
YouTube - používá soubory cookies se ke sledování informací o vložených YouTube videí na webu, ukládání preferencí videopřehrávače uživatele pomocí zabudované videoaplikace YouTube, vedení statistik a k identifikaci zařízení uživatele.
Heureka - Slouží pro komunikaci s portálem Heureka.cz a k vyhodnocování výkonu.

Nastavení cookies
Většina webových prohlížečů podporuje správu cookies. V rámci nastavení prohlížeče můžete jednotlivé cookies ručně smazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití. Cookies můžete povolit jen pro určité stránky. Máte možnost jednoduše zakázat zpracování cookies, a to prostřednictvím svého prohlížeče.

Více k jednotlivým prohlížečům a vymazání/blokaci cookies najdete tady:

Pamatujte, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť.

3.   Další nabízené služby, účely zpracování

3.1.   Kontakty sdělené e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na naší webové stránce
Když se na nás obrátíte, například e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na naší webové stránce, budeme údaje, které nám poskytnete (Vaši e-mailovou adresu, případně volitelně, pokud nám uvedené poskytnete: Vaše jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, PSČ, město, obsah zprávy, přílohy a telefonní číslo) uchovávat, abychom mohli zodpovědět Vaše dotazy. Údaje, které v této souvislosti získáme, znovu vymažeme poté, co jejich další uchovávání již nebude potřeba (obvykle po 3 letech), nebo omezíme zpracování v případě existence zákonných povinností uchovávání.

3.2.   Newsletter (zasílání obchodních marketingových sdělení e-mailem)
Získáme-li při nákupu výrobku či služeb Vaše osobní údaje, resp. e-mailovou adresu můžeme tuto použít na základě uzavřené kupní smlouvy k informování o stavu objednávky, doručení objednaného zboží, založení osobního účtu s možností nastavení Vašeho soukromí, vyřízení případné reklamace.

K rozšířené marketingové komunikaci (informace o slevách, akčních nabídkách apod.) musíte dát vědomý souhlas.

Souhlas můžete poskytnout potvrzením e-mailu

- po obdržení automatické odpovědi na Vámi zaslanou objednávku
(Předmět e-mailu: "Objednávka z e-shopu Myval.cz č.:...),
- po obdržení potvrzení o přijetí objednávky
(Předmět e-mailu: "Potvrzení objednávky z e-shopu Myval.cz č.:...)",
- po obdržení e-mailu o odeslání zboží
(Předmět e-mailu: "Expedice zboží z objednávky na e-shopu Myval.cz č.:...).

Změnu souhlasu (nesouhlasu) můžete provést kdykoliv ve svém účtu v sekci Soukromí.

Po obdržení Newsletteru najdete v jeho patičce možnost buď změnit obsah zasílaných informací (viz text: "Pokud Vám tato informace není užitečná, klikněte na nastavení zasílání novinek"), nebo zaslání dalších obchodních nabídek zcela odmítnout (viz text: "Pokud se chcete od služby zasílání novinek odhlásit, klikněte na odhlášení ze zasílání novinek.")
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

4.   Nesouhlas nebo odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud jste dali souhlas se zpracováním Vašich údajů, můžete jej kdykoli odvolat.

5.   Práva subjektu související se zpracováním osobních údajů

V souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů máte následující tato práva:
5.1.   Právo na přístup k osobním údajům
Pokud jste naším zákazníkem (odeslal jste alespoň jednu objednávku), je Vám zpřístupněn osobní účet. Zde v záložce "Soukromí" naleznete přehled osobních dat, která o Vás ukládáme a za jakým účelem je zpracováváme. Svůj účet můžete po přihlášení spravovat v nastavení osobního účtu. Naleznete zde i přehled třetích stran, které zasahují do našeho e-shopu a kterým předáváme Vaše osobní údaje. V ostatních případech nás se svojí žádostí kontaktujte e-mailem na adrese myval@myval.cz.
Přijetí žádosti o uplatnění jiného Práva na přístup k osobním údajům  je možné pouze prostřednictvím datové zprávy nebo dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla společnosti. Součástí žádosti je nezbytné uvést emailovou adresu, na kterou bude poté zaslán ověřovací e-mail za účelem potvrzení totožnosti žadatele. 
Provozovatel má právo požadovat prokázání totožnosti toho, kdo uplatňuje svůj nárok na práva vyplývající z těchto Zásad. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z emailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné emailové adresy, má provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv přijata.

5.2.  Právo na opravu osobních údajů
Svůj profil můžete po přihlášení opravit v nastavení účtu. V případě, že požadovaná oprava nepůjde provést, kontaktujte nás e-mailem na adrese myval@myval.cz.

5.3.  Právo na výmaz osobních údajů
Svůj účet můžete smazat po přihlášení kliknutím na tlačítko „Potvrzuji a přeji si smazat účet.“ Pod informačním textem: Smazáním účtu dojde k odstranění veškerých Vámi poskytnutých osobních údajů a historie objednávek. Operaci není možné provést, pokud máte aktuálně neuzavřenou objednávku. V tomto případě kontaktujete prosím zákaznickou linku e-shopu, a to e-mailem zaslaným na adresu obchod@myval.cz. Dále budeme archivovat pouze zákonem dané dokumenty.

5.4.  Právo na omezení zpracování osobních údajů
Kontaktujte nás e-mailem na adrese myval@myval.cz.

5. 5. Právo na podání stížnosti orgánu dozoru
Kontaktujte Úřad pro ochranu osobních údajů.

5.6.  Právo na přenositelnost osobních údajů na jiného správce
Přijetí žádosti o uplatnění Práva na přenos osobních údajů na jiného správce je možné pouze prostřednictvím datové zprávy nebo dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla společnosti. Součástí žádosti je nezbytné uvést emailovou adresu, na kterou bude poté zaslán ověřovací e-mail za účelem potvrzení totožnosti žadatele. 

5.7.  Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu myval@myval.cz, aby provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Pokud budete takovou námitku podávat, prosíme, abyste vysvětlili důvody, proč by provozovatel neměl vaše osobní údaje zpracovávat tak, jak to doposud činil. V případě, že bude vaše námitka oprávněná, provozovatel situaci přezkoumá, a buď zastaví či upraví zpracovávání údajů, nebo Vám sdělí vážné důvody, které jsou hodné ochrany a na základě kterých bude ve zpracovávání pokračovat. Nevyhoví-li provozovatel námitce, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 
Účastník může svá Práva uplatnit prostřednictvím odkazu uvedeného v patičce e-mailu zaslaného ze strany provozovatele nebo žádostí na adrese myval@myval.cz.
Pokud se budete domnívat, že provozovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, požádejte prosím nejdříve o vysvětlení, a to e-mailem na adresu myval@myval.cz.
Provozovatel má právo požadovat prokázání totožnosti toho, kdo uplatňuje svůj nárok na práva vyplývající z těchto Zásad. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána
 z emailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné emailové adresy, má provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv přijata.

Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

6. Závěrečné informace

6.1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy. 

6.2. Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

7. Zvláštní upozornění

Provozovatel tohoto internetového obchodu je zároveň provozovatelem kamenné prodejny na adrese 533 22 Býšť 162 a servisního střediska na adrese 533 22 Býšť 168. Tyto provozovny jsou monitorovány kamerovým systémem. Kamerové záznamy zpracovává Mýval čisticí systémy s.r.o. Doba uchování záznamů se stanovuje na 7 dní. Kamerové záznamy jsou pořizovány za účelem zvýšení bezpečnosti osob a ochrany majetku provozovatele, ev. objednatele služeb poskytovaných servisním střediskem.
Pokud dojde v monitorovaném prostoru k protiprávnímu jednání, může provozovatel kontaktovat policii a předmětné záznamy příslušnému orgánu (policii, soudu aj.) předat. V takovém případě dojde ke smazání kamerového záznamu až v okamžiku pravomocného skončení věci.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 10. 1. 2023

© 2024, Mýval čisticí systémy s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Zásady ochrany osobních údajů GDPR | Mapa stránek

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Nastavení cookies

Přeskočit na začátek stránky