Úvod ČISTICÍ PROSTŘEDKY vozidla hlavní mytí SUPER PLUS SV1 alkalický pěnivý čistič na mytí automobilů 4 x 2,5 litru

SUPER PLUS SV1 alkalický pěnivý čistič na mytí automobilů 4 x 2,5 litru

SUPER PLUS SV1 alkalický pěnivý čistič na mytí automobilů 4 x 2,5 litru
Pro vysokotlaké stroje.
Pro nástřik.
Pro ruční mytí.
Pro samoobslužné mytí.
ŽÍRAVÉ. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Alkalický, tekutý, pěnotvorný autošampón velmi vhodný pro odstraňování ulpělých nečistot z ploch odolných vůči zásadám. Primárně určený především na čištění nákladních a užitkových automobilů.
Balení: 4 x 2,5 l. Detailní informace

Cena s DPH 2 231,24 Kč
 ks
Cena bez DPH 1 844,00 Kč
dodání: 6 - 10 dnů i
kód produktu: 105301670-ADR

Detailní popis pro: SUPER PLUS SV1 alkalický pěnivý čistič na mytí automobilů 4 x 2,5 litru

Oblast použití: mytí osobních, nákladních vozidel, autobusů, užitkových automobilů apod. Neaplikovat na horké laky / lakované vrstvy. Zabránit zaschnutí mycího roztoku. Max. koncentrace při použití na lakované povrchy: cca 1%.
Doporučené ředění:
Vysokotlaký čisticí přístroj: neředěný až ředěný v poměru 1 : 10.
Nanášení stříkáním: 1 : 10 až 1 : 50.
Manuální čištění: 1 : 20 až 1 : 100.
Hodnota pH: 13,5 (neředěno).
Určený pouze pro průmyslové a profesionální použití.
Silniční přeprava tohoto produktu podléhá předpisu ADR.
Produkt je klasifikovaný jako nebezpečný.
Neprodejný osobám mladším 18 let a osobám nesvéprávným.

Nebezpečí

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 - Nevdechujte plyn/mlhu/páry. P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 - Okamžitě volejte lékaře. P501 - Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu, Produktového listu a Etikety, které naleznete v záložce "Soubory ke stažení".

Nahoru

Zobrazit soubory ke stažení » Zobrazit názory uživatelů »

Ke stažení: SUPER PLUS SV1 alkalický pěnivý čistič na mytí automobilů 4 x 2,5 litru

Velikost 467.722 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 21.07.2017
Velikost 195.566 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 21.07.2017
Velikost 171.285 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 21.07.2017

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit názory uživatelů »

Názory uživatelů na: SUPER PLUS SV1 alkalický pěnivý čistič na mytí automobilů 4 x 2,5 litru

Hodnocení uživatelů

Hodnocení produktu: (zvolte počet hvězdiček pro ohodnocení)

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit soubory ke stažení »

Doporučené příslušenství SUPER PLUS SV1 alkalický pěnivý čistič na mytí automobilů 4 x 2,5 litru

© 2024, Mýval čisticí systémy s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Zásady ochrany osobních údajů GDPR | Mapa stránek

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Nastavení cookies

Přeskočit na začátek stránky