Úvod ČISTICÍ PROSTŘEDKY vozidla hlavní mytí SUPER PLUS SV1 alkalický pěnivý čistič na mytí automobilů 10 litrů

SUPER PLUS SV1 alkalický pěnivý čistič na mytí automobilů 10 litrů

SUPER PLUS SV1 alkalický pěnivý čistič na mytí automobilů 10 litrů
Pro vysokotlaké stroje.
Pro nástřik.
Pro ruční mytí.
Pro samoobslužné mytí.
ŽÍRAVÉ. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Alkalický, tekutý, pěnotvorný autošampón velmi vhodný pro odstraňování ulpělých nečistot z ploch odolných vůči zásadám. Primárně určený především na čištění nákladních a užitkových automobilů.
Balení: 1 x 10 l. Detailní informace

Cena s DPH 1 667,38 Kč
 ks
Cena bez DPH 1 378,00 Kč
dodání: 6 - 10 dnů i
kód produktu: 105301666-ADR

Detailní popis pro: SUPER PLUS SV1 alkalický pěnivý čistič na mytí automobilů 10 litrů

Oblast použití:  mytí osobních, nákladních vozidel, autobusů, užitkových automobilů apod. Neaplikovat na horké laky / lakované vrstvy. Zabránit zaschnutí mycího roztoku. Max. koncentrace při použití na lakované povrchy: cca 1%.
Doporučené ředění:
Vysokotlaký čisticí přístroj: neředěný až ředěný v poměru 1 : 10.
Nanášení stříkáním: 1 : 10 až 1 : 50.
Manuální čištění: 1 : 20 až 1 : 100
Hodnota pH: 13,5 (neředěno).
Určený pouze pro průmyslové a profesionální použití.
Silniční přeprava tohoto produktu podléhá předpisu ADR.
Produkt je klasifikovaný jako nebezpečný.
Neprodejný osobám mladším 18 let a osobám nesvéprávným.


Nebezpečí

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 - Nevdechujte plyn/mlhu/páry. P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 - Okamžitě volejte lékaře. P501 - Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu, Produktového listu a Etikety, které naleznete v záložce "Soubory ke stažení".

Nahoru

Zobrazit zhlédněte video » Zobrazit soubory ke stažení » Zobrazit názory uživatelů »

Zhlédněte video k: SUPER PLUS SV1 alkalický pěnivý čistič na mytí automobilů 10 litrů


Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit soubory ke stažení » Zobrazit názory uživatelů »

Ke stažení: SUPER PLUS SV1 alkalický pěnivý čistič na mytí automobilů 10 litrů

Velikost 467.722 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 21.07.2017
Velikost 195.566 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 21.07.2017
Velikost 171.285 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 21.07.2017

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit zhlédněte video » Zobrazit názory uživatelů »

Názory uživatelů na: SUPER PLUS SV1 alkalický pěnivý čistič na mytí automobilů 10 litrů

Hodnocení uživatelů

Hodnocení produktu: (zvolte počet hvězdiček pro ohodnocení)

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit zhlédněte video » Zobrazit soubory ke stažení »

Doporučené příslušenství SUPER PLUS SV1 alkalický pěnivý čistič na mytí automobilů 10 litrů

© 2024, Mýval čisticí systémy s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Zásady ochrany osobních údajů GDPR | Mapa stránek

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Nastavení cookies

Přeskočit na začátek stránky