Úvod ČISTICÍ PROSTŘEDKY tvrdé podlahy a povrchy COMBI ACTIVE silně zásaditý čistič víceúčelový 10 litrů

COMBI ACTIVE silně zásaditý čistič víceúčelový 10 litrů

COMBI ACTIVE silně zásaditý čistič víceúčelový 10 litrů
Pro nástřik.
Pro ruční mytí.
Pro vysokotlaké stroje.
Pro podlahové mycí stroje.
ŽÍRAVÉ. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ. H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Silně alkalický, slabě pěnící čisticí přípravek. Vhodný k odstraňování velmi houževnatých tukových a olejových nečistot, sazí, všech konzervačních nátěrů, sloučenin s obsahem bílkovin apod. zejména z povrchů odolných vůči alkáliím.
Balení: 1 x 10 l.
Detailní informace

Cena s DPH 1 582,68 Kč
 ks
Cena bez DPH 1 308,00 Kč
Skladem
kód produktu: 105301638-ADR

Detailní popis pro: COMBI ACTIVE silně zásaditý čistič víceúčelový 10 litrů

Oblast použití: PVC, keramické dlaždice, pálené cihly, dílenské podlahy, jatka, řeznictví.
Dávkování:
Podlahový čistič: 1:10 až 1:20 (průběžné čištění) / 1:10 až 1:3 (důkladné čištění).
Manuální čištění: 1:10 až 1:100.
Hodnota pH: 13,8 (neředěno).
Pouze pro průmyslové a profesionální použití.
Silniční přeprava tohoto produktu podléhá předpisu ADR
Produkt je klasifikován jako nebezpečný.
Neprodejný osobám mladším 18 let a osobám nesvéprávným.

ŽÍRAVÉ,NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ.
Nebezpečí
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P260 - Nevdechujte plyn/mlhu/páry.P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu, Produktového listu a Etikety, které naleznete v záložce "Soubory ke stažení".

Nahoru

Zobrazit soubory ke stažení » Zobrazit názory uživatelů »

Ke stažení: COMBI ACTIVE silně zásaditý čistič víceúčelový 10 litrů

Velikost 499.667 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 21.07.2017
Velikost 303.007 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 21.07.2017
Velikost 255.846 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 21.07.2017

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit názory uživatelů »

Názory uživatelů na: COMBI ACTIVE silně zásaditý čistič víceúčelový 10 litrů

Hodnocení uživatelů

Hodnocení produktu: (zvolte počet hvězdiček pro ohodnocení)

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit soubory ke stažení »

© 2024, Mýval čisticí systémy s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Zásady ochrany osobních údajů GDPR | Mapa stránek

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Nastavení cookies

Přeskočit na začátek stránky