Úvod ČISTICÍ PROSTŘEDKY vozidla hlavní mytí ACTIVE FOAM SV1 neutrální odperlovací šampon 25 litrů

ACTIVE FOAM SV1 neutrální odperlovací šampon 25 litrů

ACTIVE FOAM SV1 neutrální odperlovací šampon 25 litrů
Pro nástřik.
Pro ruční mytí.
Pro mytí tlakovým strojem.
Pro mytí v kartáčové myčce.
Pro samoobslužné mytí.
ŽÍRAVÉ. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí.
NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Neutrální, silně pěnivý čisticí přípravek s účinkem urychlení schnutí pro odstraňování nečistot z vozidel. Zejména vhodný pro portálové myčky s cirkulací (slučitelný s vosky a urychlovači schnutí). Určen pro hlavní mytí.
Balení: 1 x 25 l. Detailní informace

Cena s DPH 3 751,00 Kč
 ks
Cena bez DPH 3 100,00 Kč
dodání: 6 - 10 dnů i
kód produktu: 105301624

Detailní popis pro: ACTIVE FOAM SV1 neutrální odperlovací šampon 25 litrů

Oblast použití: Mytí kapot vozidel všeho druhu v portálových myčkách, vysokotlaké čištění, ruční mytí atd.. Tak jako všechny šampony s obsahem tensidů se ani tento produkt nesmí aplikovat na horké laky / lakové nátěry. Nesmí dojít k zaschnutí mycího roztoku.
Doporučené ředění:
Vysokotlaký čisticí přístroj: Přímo nasát neředěný až zředěný v poměru 1 : 10.
Portálové myčky: podle druhu zařízení se tento produkt přidává dávkovacími čerpadly neředěný. Spotřeba / vozidlo: 15 - 30 ml.
Hodnota pH: 4,6 (neředěný).
Určený pouze pro průmyslové a profesionální použití.
Produkt je klasifikovaný jako nebezpečný.
Neprodejný osobám mladším 18 let a osobám nesvéprávným.

Žíravé.
Nebezpečí
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 - Používejte ochranné brýle. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 - Okamžitě volejte lékaře.  P391 - Uniklý produkt seberte.

Nepřehlédněte! Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu, Produktového listu a Etikety, které naleznete v záložce "Soubory ke stažení".

Nahoru

Zobrazit soubory ke stažení » Zobrazit názory uživatelů »

Ke stažení: ACTIVE FOAM SV1 neutrální odperlovací šampon 25 litrů

Velikost 476.96 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 03.02.2020
Velikost 172.003 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 03.02.2020
Velikost 198.249 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 03.02.2020

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit názory uživatelů »

Názory uživatelů na: ACTIVE FOAM SV1 neutrální odperlovací šampon 25 litrů

Hodnocení uživatelů

Hodnocení produktu: (zvolte počet hvězdiček pro ohodnocení)

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit soubory ke stažení »

© 2024, Mýval čisticí systémy s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Zásady ochrany osobních údajů GDPR | Mapa stránek

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Nastavení cookies

Přeskočit na začátek stránky