Úvod ČISTICÍ PROSTŘEDKY vozidla hlavní mytí ACIDO SV1 kyselý čisticí prostředek 10 litrů

ACIDO SV1 kyselý čisticí prostředek 10 litrů

ACIDO SV1 kyselý čisticí prostředek 10 litrů
Pro nástřik.
Pro ruční mytí.
ŽÍRAVÉ. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Kapalný kyselý pěnivý čisticí přípravek bez obsahu kyseliny solné a fluorovodíkové s dezinfekčním účinkem pro šetrné odstraňování usazenin minerální povahy, vápence, rzi, cementových skvrn a olejů a tuků z povrchů odolných kyselinám.
Balení: 1 x 10 l. Detailní informace

Cena s DPH 2 367,97 Kč
 ks
Cena bez DPH 1 957,00 Kč
dodání: 6 - 10 dnů i
kód produktu: 105301622-ADR

Detailní popis pro: ACIDO SV1 kyselý čisticí prostředek 10 litrů

Oblast použití: Průmyslové čištění, mytí užitkových vozidel, myčky, potravinářské úseky, a sanitární zařízení.
Doporučené ředění:
Produkt nastříkat s následným čištěním pomocí vysokotlakého čisticího stroje, neředěný – 1:10.
Manuální čištění: produkt se používá neředěný až ředěný 1:50.
Hodnota pH: 0,5 (neředěno).
Určený pouze pro průmyslové a profesionální použití.
Silniční přeprava tohoto produktu podléhá předpisu ADR
Produkt je klasifikovaný jako nebezpečný.
Neprodejný osobám mladším 18 let a osobám nesvéprávným.

ŽÍRAVÉ.NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Nebezpečí

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P260 - Nevdechujte plyn/mlhu/páry. P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 - Okamžitě volejte lékaře. P391 - Uniklý produkt seberte.

Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu, Produktového listu a Etikety, které naleznete v záložce "Soubory ke stažení".

Nahoru

Zobrazit soubory ke stažení » Zobrazit názory uživatelů »

Ke stažení: ACIDO SV1 kyselý čisticí prostředek 10 litrů

Velikost 978.426 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 21.07.2017
Velikost 253.342 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 21.07.2017
Velikost 174.484 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 21.07.2017

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit názory uživatelů »

Názory uživatelů na: ACIDO SV1 kyselý čisticí prostředek 10 litrů

Hodnocení uživatelů

Hodnocení produktu: (zvolte počet hvězdiček pro ohodnocení)

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit soubory ke stažení »

© 2024, Mýval čisticí systémy s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Zásady ochrany osobních údajů GDPR | Mapa stránek

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Nastavení cookies

Přeskočit na začátek stránky