Úvod ČISTICÍ PROSTŘEDKY dezinfekce DES 3000 čisticí a dezinfekční prostředek 25 litrů

DES 3000 čisticí a dezinfekční prostředek 25 litrů

DES 3000 čisticí a dezinfekční prostředek 25 litrů
ŽÍRAVÉ. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Alkalický, pěnící produkt k čištění a dezinfekci při jedné aplikaci.
Balení: 1 x 25 l. Detailní informace

Cena s DPH 2 745,49 Kč
 ks
Cena bez DPH 2 269,00 Kč
dodání: 6 - 10 dnů i
kód produktu: 105301641-ADR

Detailní popis pro: DES 3000 čisticí a dezinfekční prostředek 25 litrů

Oblast použití: Tvrdé omyvatelné povrchy, jako stěny, podlahy, dlaždice, stoly, židle, rámy postelí, umývadla, toalety, sprchy, přístroje v nemocnicích, veřejných budovách, potravinářském průmyslu a zařízeních společného stravování. Produkt DES 3000 lze používat k čištění ve vysokotlakých čističích, přístrojích pro předběžné nastříkání přípravku nebo pro manuální čištění. Předměty a plochy, které se dostávají do styku s potravinami, se musí po aplikaci produktu pečlivě spláchnout pitnou vodou.
Hodnota pH: 9,0 (1% roztok).
Určený pouze pro průmyslové a profesionální použití.
Silniční přeprava tohoto produktu podléhá předpisu ADR.
Produkt je klasifikovaný jako nebezpečný.
Neprodejný osobám mladším 18 let a osobám nesvéprávným.


ŽÍRAVÉ.NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Nebezpečí
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organizmy.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P260 - Nevdechujte plyn/mlhu/páry. P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 - Okamžitě volejte lékaře. P391 - Uniklý produkt seberte.

Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu, Produktového listu a Etikety, které naleznete v záložce "Soubory ke stažení".

Nahoru

Zobrazit soubory ke stažení » Zobrazit názory uživatelů »

Ke stažení: DES 3000 čisticí a dezinfekční prostředek 25 litrů

Velikost 961.563 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 04.02.2020
Velikost 207.718 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 04.02.2020
Velikost 248.811 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 04.02.2020
Velikost 194.83 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 04.02.2020

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit názory uživatelů »

Názory uživatelů na: DES 3000 čisticí a dezinfekční prostředek 25 litrů

Hodnocení uživatelů

Hodnocení produktu: (zvolte počet hvězdiček pro ohodnocení)

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit soubory ke stažení »

© 2022, Mýval čisticí systémy s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Zásady ochrany osobních údajů GDPR | Mapa stránek

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Přeskočit na začátek stránky