Úvod ČISTICÍ PROSTŘEDKY dezinfekce DES 3000 čisticí a dezinfekční prostředek 25 litrů

DES 3000 čisticí a dezinfekční prostředek 25 litrů

DES 3000 čisticí a dezinfekční prostředek 25 litrů
ŽÍRAVÉ. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Alkalický, pěnící biocidní přípravek k čištění a dezinfekci veterinárních zařízení při jedné aplikaci.
Není určený k použití u člověka nebo zvířat.
Balení: 1 x 25 l. Detailní informace

Cena s DPH 3 333,55 Kč
 ks
Cena bez DPH 2 755,00 Kč
dodání: 6 - 10 dnů i
kód produktu: 105301641-ADR

Detailní informace pro: DES 3000 čisticí a dezinfekční prostředek 25 litrů

Biocidní přípravek (= biocid) je jakákoliv látka nebo směs určená k  hubení, odpuzování nebo omezování škodlivých organismů. Škodlivým organismem je každý organismus, který má nepříznivý účinek na člověka nebo jehož přítomnost je nežádoucí, nepříznivě ovlivňuje činnost lidí nebo předměty, které užívají nebo vyrábějí, nebo působí nepříznivě na ostatní živé organismy nebo na životní prostředí. Za škodlivý organismus mohou být považovány například viry, mikroorganismy jako jsou bakterie, plísně, zelené řasy, hmyz (např. komáři, mouchy, mravenci) nebo i obratlovci jako jsou myši nebo potkani.

Detailní popis pro: DES 3000 čisticí a dezinfekční prostředek 25 litrů

Oblast použití: Tvrdé omyvatelné povrchy, jako stěny, podlahy, dlaždice, stoly, židle, rámy postelí, umývadla, toalety, sprchy, přístroje v nemocnicích, veřejných budovách, potravinářském průmyslu a zařízeních společného stravování. Produkt DES 3000 lze používat k čištění ve vysokotlakých čističích, přístrojích pro předběžné nastříkání přípravku nebo pro manuální čištění. Předměty a plochy, které se dostávají do styku s potravinami, se musí po aplikaci produktu pečlivě spláchnout pitnou vodou.
Hodnota pH: 9,0 (1% roztok).
Určený pouze pro průmyslové a profesionální použití.
Silniční přeprava tohoto produktu podléhá předpisu ADR.
Produkt je klasifikovaný jako nebezpečný.
Neprodejný osobám mladším 18 let a osobám nesvéprávným.
Přípravek je nahlášený v Registru chemických látek a prostředků, viz
"Soubory ke stažení".
.


ŽÍRAVÉ.NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Nebezpečí
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organizmy.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P260 - Nevdechujte plyn/mlhu/páry. P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 - Okamžitě volejte lékaře. P391 - Uniklý produkt seberte.

Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu, Produktového listu a Etikety, které naleznete v záložce "Soubory ke stažení".

Nahoru

Zobrazit soubory ke stažení » Zobrazit názory uživatelů »

Ke stažení: DES 3000 čisticí a dezinfekční prostředek 25 litrů

Velikost 961.563 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 04.02.2020
Velikost 207.718 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 04.02.2020
Velikost 248.811 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 04.02.2020
Velikost 187.203 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 14.06.2022

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit názory uživatelů »

Názory uživatelů na: DES 3000 čisticí a dezinfekční prostředek 25 litrů

Hodnocení uživatelů

Hodnocení produktu: (zvolte počet hvězdiček pro ohodnocení)

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit soubory ke stažení »

© 2024, Mýval čisticí systémy s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Zásady ochrany osobních údajů GDPR | Mapa stránek

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Nastavení cookies

Přeskočit na začátek stránky