Ve ČTVRTEK 28.10. a v PÁTEK 29.10. 2021 bude na prodejně i servisu ZAVŘENO.

Úvod ČISTICÍ PROSTŘEDKY tvrdé podlahy a povrchy CLEAMEN 442 na podlahy kyselé 1 litr

CLEAMEN 442 na podlahy kyselé 1 litr

CLEAMEN 442 na podlahy kyselé 1 litr
ŽÍRAVÉ. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Koncentrovaný nepěnivý prostředek určený k ředění na tvrdé povrchy odolné kyselinám jako jsou keramické a žulové plochy.
Balení: 1 x 1 l. Detailní informace

Cena s DPH na dotaz
kód produktu: VC442010098-ADR
Na dotaz

Detailní popis pro: CLEAMEN 442 na podlahy kyselé 1 litr

Účinně působí na cementové zbytky, hlinky po malování, cementové závoje, hořečnaté a minerální usazeniny - rez a vodní či močový kámen. Poradí si s reliéfní – protiskluznou dlažbou a vyšlapanými cestičkami v broušených dlažbách.

Pouze pro profesionální uživatele.
Silniční přeprava tohoto produktu podléhá předpisu ADR
Produkty podléhající tomuto předpisu v balení do 5 litrů (včetně) přepravní službou nezasíláme. Možný pouze OSOBNÍ ODBĚR!
Produkt je klasifikován jako nebezpečný.
Neprodejný osobám mladším 18 let a osobám nesvéprávným.

ŽÍRAVÉ.NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ.
Nebezpečí
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 - Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 - Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.·
Další údaje: EUH208 - Obsahuje P10 - Směs přírodních a syntetických vonných látek. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list a Pravidla pro bezpečné nakládání s přípravkem naleznete v záložce "Soubory ke stažení".

Nahoru

Zobrazit soubory ke stažení » Zobrazit názory uživatelů »

Ke stažení: CLEAMEN 442 na podlahy kyselé 1 litr

Velikost 138.841 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 14.06.2017
Velikost 285.092 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 14.06.2017
Velikost 25.123 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 14.06.2017

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit názory uživatelů »

Názory uživatelů na: CLEAMEN 442 na podlahy kyselé 1 litr

Hodnocení uživatelů

Hodnocení produktu: (zvolte počet hvězdiček pro ohodnocení)

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit soubory ke stažení »

Dotaz na cenu nebo dostupnost produktu

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.

© 2021, Mýval čisticí systémy s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Zásady ochrany osobních údajů GDPR | Mapa stránek

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Přeskočit na začátek stránky