Úvod ČISTICÍ PROSTŘEDKY koupelny, sprchy, umyvadla CLEAMEN 420 odpady sanitární 1 litr

CLEAMEN 420 odpady sanitární 1 litr

CLEAMEN 420 odpady sanitární 1 litr
ŽÍRAVÉ. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Prostředek je určen k pročištění plastových a keramických odpadů, umyvadel, sprch, WC, kanalizace apod.
Obsah: 1 x 1 l. Detailní informace

Cena s DPH na dotaz
kód produktu: VC420010099-ADR
Na dotaz

Detailní popis pro: CLEAMEN 420 odpady sanitární 1 litr

Pouze pro profesionální uživatele.
Silniční přeprava tohoto produktu podléhá předpisu ADR
Produkty podléhající tomuto předpisu v balení do 5 litrů (včetně) přepravní službou nezasíláme. Možný pouze OSOBNÍ ODBĚR!
Produkt je klasifikován jako nebezpečný. 

Neprodejný osobám mladším 18 let a osobám nesvéprávným.

ŽÍRAVÉ.
Nebezpečí
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 - Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 - Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

Bezpečnostní list a Pravidla pro bezpečné nakládání s přípravkem naleznete v záložce "Soubory ke stažení".

Nahoru

Zobrazit soubory ke stažení » Zobrazit názory uživatelů »

Ke stažení: CLEAMEN 420 odpady sanitární 1 litr

Velikost 134.283 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 14.06.2017
Velikost 260.929 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 14.06.2017
Velikost 24.899 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 14.06.2017

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit názory uživatelů »

Názory uživatelů na: CLEAMEN 420 odpady sanitární 1 litr

Hodnocení uživatelů

Hodnocení produktu: (zvolte počet hvězdiček pro ohodnocení)

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit soubory ke stažení »

Dotaz na cenu nebo dostupnost produktu

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.

© 2020, Mýval čisticí systémy s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Zásady ochrany osobních údajů GDPR | Mapa stránek

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Přeskočit na začátek stránky