UPOZORNĚNÍ na změnu provozní doby z důvodu čerpání dovolených! Do 31. 8. 2022 otevřeno pouze v dopoledních hodinách, tj. od 8 do 12 hod.

Úvod ČISTICÍ PROSTŘEDKY kuchyně CLEAMEN 240 na trouby, grily 1 litr

CLEAMEN 240 na trouby, grily 1 litr

CLEAMEN 240 na trouby, grily 1 litr
ŽÍRAVÉ. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H318 Způsobuje vážné poškození očí.
NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ. H302 Zdraví škodlivý při požití.

Koncentrovaný prostředek k přímému použití na odstraňování připálenin z trub, grilů, konvektomatů a digestoří.
Balení: 1 x 1 l. Detailní informace

Cena s DPH na dotaz
kód produktu: VC240010099-ADR
Na dotaz

Detailní popis pro: CLEAMEN 240 na trouby, grily 1 litr

Používá se neředěný. Je nutné pracovat v rukavicích. Je důležité nechat přípravek se znečištěním (mastnota, připálenina) reagovat podle intenzity znečištění 5 až 20 minut. Nepoužívat na hliník a materiály neodolné alkaliím.
Přípravek nanášejte na znečistěný porvrch grilů, sporáků, konvektomatu, digestoří, pomocí rozprašovače. Nechte reagovat. Pokud je možné znečištěný povrch nahřát (max. na 40°C), pak je reakce rychlejší. Po době působení povrch dobře omyjte čistou vodou pomocí houby a vytřete do sucha. Pracujte v rukavicích!  Je vhodné použít CLEAMEN tlakový rozprašovač pro pohodlnou aplikaci přípravku.

Pouze pro profesionální uživatele.
Silniční přeprava tohoto produktu podléhá předpisu ADR
Produkty podléhající tomuto předpisu v balení do 5 litrů (včetně) přepravní službou nezasíláme. Možný pouze OSOBNÍ ODBĚR!
Produkt je klasifikován jako nebezpečný.
Neprodejný osobám mladším 18 let a osobám nesvéprávným.

ŽÍRAVÉ.NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ.
Nebezpečí
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 - Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitěsvlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 - Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.
Další údaje: EUH208 - Obsahuje P2 - Směs přírodních a syntetických vonných látek. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list a Pravidla pro bezpečné nakládání s přípravkem naleznete v záložce "Soubory ke stažení".

Nahoru

Zobrazit soubory ke stažení » Zobrazit názory uživatelů »

Ke stažení: CLEAMEN 240 na trouby, grily 1 litr

Velikost 138.264 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 14.06.2017
Velikost 84.579 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 14.06.2017
Velikost 26.766 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 14.06.2017

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit názory uživatelů »

Názory uživatelů na: CLEAMEN 240 na trouby, grily 1 litr

Hodnocení uživatelů

Hodnocení produktu: (zvolte počet hvězdiček pro ohodnocení)

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit soubory ke stažení »

Dotaz na cenu nebo dostupnost produktu

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.

© 2022, Mýval čisticí systémy s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Zásady ochrany osobních údajů GDPR | Mapa stránek

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Nastavení cookies

Přeskočit na začátek stránky