Úvod ČISTICÍ PROSTŘEDKY kanceláře, učebny, nábytek CLEAMEN 101/201 neutralizátor pachů a osvěžovač vzduchu 5 litrů

CLEAMEN 101/201 neutralizátor pachů a osvěžovač vzduchu 5 litrů

CLEAMEN 101/201 neutralizátor pachů a osvěžovač vzduchu 5 litrů
HOŘLAVÉ. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336 Může způsobit ospalost

Neutralizátor pachů a interiérový osvěžovač.
Balení: 1 x 5 l. Detailní informace

Cena s DPH na dotaz
kód produktu: VC101050099-ADR
Na dotaz

Detailní popis pro: CLEAMEN 101/201 neutralizátor pachů a osvěžovač vzduchu 5 litrů

Účinně rozkládá pachy a zanechává svěží vůni ve stejné parfemaci jako Cleamen 100/200.
CLEAMEN 101/201 se aplikuje rozprachem nebo přidáním do vody ve vědru.
Přípravek je možno rozprašovat koncentrovaný nebo zředěný (dle doporučení výrobce) na stěny, nábytek (i dřevěný), na textilní čalounění, závěsy a žaluzie.
Přípravek se zcela odpaří a po odpaření nezanechává zbytky ani skvrny, pouze v prostoru zanechá příjemnou vůni.
Při mopování zvyšuje parfemační účinek mycího roztoku. Lze použít samostatně do vody, nebo spolu s čisticími prostředky Cleamen a Krystal.
Přípravek neutralizuje pachy v tkaninách, na interiérových plochách i v prostoru.

Úroveň provonění
1 2 3
Pro aplikaci sprejem ml/1 litr 200 400 neředěný
Dávkování do vědra ml/10 litrů 4 10 30
Pouze pro profesionální uživatele.
Silniční přeprava tohoto produktu podléhá předpisu ADR
Produkty podléhající tomuto předpisu v balení do 5 litrů (včetně) přepravní službou nezasíláme. Možný pouze OSOBNÍ ODBĚR!
Produkt je klasifikován jako nebezpečný.
Neprodejný osobám mladším 18 let a osobám nesvéprávným.

HOŘLAVÉ.NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ.
Nebezpečí
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 -Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P302+P352 -  PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 - Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy

Bezpečnostní list a Pravidla pro bezpečné nakládání s přípravkem naleznete v záložce "Soubory ke stažení".

Nahoru

Zobrazit soubory ke stažení » Zobrazit názory uživatelů »

Ke stažení: CLEAMEN 101/201 neutralizátor pachů a osvěžovač vzduchu 5 litrů

Velikost 138.088 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 14.06.2017
Velikost 123.55 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 14.06.2017
Velikost 25.905 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 14.06.2017

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit názory uživatelů »

Názory uživatelů na: CLEAMEN 101/201 neutralizátor pachů a osvěžovač vzduchu 5 litrů

Hodnocení uživatelů

Hodnocení produktu: (zvolte počet hvězdiček pro ohodnocení)

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit soubory ke stažení »

Dotaz na cenu nebo dostupnost produktu

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.

© 2020, Mýval čisticí systémy s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Zásady ochrany osobních údajů GDPR | Mapa stránek

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Přeskočit na začátek stránky