Úvod PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ Čisticí prostředek Combi Washer 500 ml na dlažbu, PVC, linoleum

Čisticí prostředek Combi Washer 500 ml na dlažbu, PVC, linoleum

Čisticí prostředek Combi Washer 500 ml na dlažbu, PVC, linoleum
Vhodný pro podlahový mycí stroj Nilfisk Combi

Přípravek je určen pro použití ve stroji Nilfisk Combi k mytí podlah z kamene, PVC, dlažby, marmolea, linolea aj.
Hodnota pH: 10,0.
Barva: modrá.
Vůně: citrón.
Balení: 1 x 500 ml.
Detailní informace

Cena s DPH 329,00 Kč
 ks
Cena bez DPH 271,90 Kč
Skladem
kód produktu: 125300429

Detailní popis pro: Čisticí prostředek Combi Washer 500 ml na dlažbu, PVC, linoleum

Čisticí prostředek Nilfisk Combi Washer je určen pro běžného uživatele.
Není klasifikován jako nebezpečný a není nebezpečný pro životní prostředí. Přesto při práci s ním doporučujeme používat ochranné pomůcky s označením CE. Čistič skladujte v původním obalu, vždy mimo dosah dětí. Při každé pauze v používání produktu a po skončení práce s produktem si omyjte všechny exponované části těla.
H290 - Může být korozivní pro kovy.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
Chraňte před teplem (např. sluncem), mohlo by dojít ke vzniku přetlaku.Tento produkt nepodléhá předpisům o nebezpečném odpadu.
V případě nehody: kontaktujte lékaře nebo úrazové oddělení - předejte MSDS nebo štítek z obalu produktu.
Pokud si nejste jisti stavem postiženého nebo pokud symptomy přetrvávají, kontaktujte lékaře. Nepodávejte vodu apod. osobě v bezvědomí.
Při vdechnutí dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zůstaňte s ním.
Při zasažení zasažení pokožky okamžitě sejměte potřísněný oděv a obuv. Zasaženou pokožku důkladně omyjte vodou a mýdlem, Lze použít čistící prostředek na pokožku. NEPOUŽÍVEJTE ředidla a rozpouštědla.
Při zasažení očí vyjměte kontaktní čočky. Oči nejméně 15 minut proplachujte vodou (20 - 30 °C). Přivolejte lékaře.
Při požití poskytněte postiženému dostatek tekutin k pití a zůstaňte s ním. Pokud se postižený necítí dobře, okamžitě volejte lékaře a předejte mu MSDS nebo štítek z obalu produktu. Nevyvolávejte zvracení, pokud to nedoporučí lékař. Držte hlavu dole, aby se zvratky nedostaly zpět do úst a hrdla.

Seznam obsažených látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu, který naleznete v záložce "Soubory ke stažení".

Nahoru

Zobrazit soubory ke stažení » Zobrazit názory uživatelů »

Ke stažení: Čisticí prostředek Combi Washer 500 ml na dlažbu, PVC, linoleum

Velikost 277.397 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 26.10.2019

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit názory uživatelů »

Názory uživatelů na: Čisticí prostředek Combi Washer 500 ml na dlažbu, PVC, linoleum

Hodnocení uživatelů

Hodnocení produktu: (zvolte počet hvězdiček pro ohodnocení)

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit soubory ke stažení »

Alternativní produkty Čisticí prostředek Combi Washer 500 ml na dlažbu, PVC, linoleum

© 2024, Mýval čisticí systémy s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Zásady ochrany osobních údajů GDPR | Mapa stránek

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Nastavení cookies

Přeskočit na začátek stránky