Úvod ČISTICÍ PROSTŘEDKY koberce, čalounění PUREX T čistič koberců a čalounění 10 litrů

PUREX T čistič koberců a čalounění 10 litrů

PUREX T čistič koberců a čalounění 10 litrů
ŽÍRAVÉ. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. H315 - Dráždí kůži.
Pro čištění kobercovým čističem - extraktorem.
Pro ruční mytí.

Nejprodávanější alkalický čistič pro šetrné čištění koberců a čalounění extrakčním způsobem za výhodnou cenu.
Balení: 1 x 10 l.
Stálým zákazníkům při pravidelném osobním odběru poskytujeme slevy.
Produkt je klasifikovaný jako nebezpečný.
Neprodejný osobám mladším 18 let a osobám nesvéprávným. Detailní informace

Cena s DPH 780,00 Kč
 ks
Cena bez DPH 644,63 Kč
Běžná cena 780,00 Kč Skladem
Ušetříte 0,00 Kč kód produktu: PMRA0031

Detailní popis pro: PUREX T čistič koberců a čalounění 10 litrů

Balení: 1 x 10 l.
Nejprodávanější alkalický čistič pro šetrné čištění koberců a čalounění extrakčním způsobem za výhodnou cenu.
Použití: Pro čištění koberců se doporučuje koncentrace 5g přípravku na 1 litr vody a teplota do 50oC. Koncentrace se může upravit podle znečištění koberců a textilií. Při malém zašpinění v domácnosti se použije nižší koncentrace, pro předčištění skvrn je možno použít i vyšší koncentrace až 20g na 1 litr vody. Při použití správného technologického postupu je možno čistit téměř většinu typů koberců včetně vlněných. U méně odolných materiálů je nutno čištění prostředkem předem odzkoušet. Prostředek velmi rychle uvolňuje nečistoty a může se použít i ruční mytí pevných ploch. Vhodná koncentrace je 5g na 1 litr vody.Nespotřebované zbytky likvidujte zředěním velkým množstvím vody. Vymyté nepoužívané obaly jsou recyklovatelným odpadem. Hodnota ph min.10.

Stálým zákazníkům při pravidelném osobním odběru poskytujeme slevy.

Určený pouze pro průmyslové a profesionální použití.
Produkt je klasifikovaný jako nebezpečný.
Neprodejný osobám mladším 18 let a osobám nesvéprávným.

ŽÍRAVÉ.
Nebezpečí

H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P262 - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokudje lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P303+P361+P353 - PŘI STYKU SKŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P312 - Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. P501 - Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu, který naleznete v záložce "Soubory ke stažení".

Nahoru

Zobrazit soubory ke stažení » Zobrazit názory uživatelů »

Ke stažení: PUREX T čistič koberců a čalounění 10 litrů

Velikost 317.437 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 01.06.2017

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit názory uživatelů »

Názory uživatelů na: PUREX T čistič koberců a čalounění 10 litrů

Hodnocení uživatelů

Hodnocení produktu: (zvolte počet hvězdiček pro ohodnocení)

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit soubory ke stažení »

© 2024, Mýval čisticí systémy s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Zásady ochrany osobních údajů GDPR | Mapa stránek

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Nastavení cookies

Přeskočit na začátek stránky