Úvod Vybraná legislativa související s úklidem a čištěním Zákony, prováděcí vyhlášky a nařízení vlády

Zákony, prováděcí vyhlášky a nařízení vlády

Zákony

350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích
185/2001 Sb. Zákon o odpadech
258/2000 Sb.                                            Zákon o ochraně veřejného zdraví
262/2006 Sb.  Zákoník práce
137/2006 Sb.  Zákon o veřejných zakázkách 
309/2006 Sb.

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

477/2001 Sb.


Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Nařízení vlády, prováděcí vyhlášky

383/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

406/2004 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu (ES 99/92/EC=ATEX 137)
432/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a  biologickými činiteli

21/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 
362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
68/2010 Sb. Nařízení vlády ze dne 22. února 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
93/2012 Sb.  
Nařízení vlády ze dne 29.2.2012, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.***
180/2015 Sb.

Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a  zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a  pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o  podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a  pracovištích)

Naše nabídka

Provozovatel e-shopu

Mýval čisticí systémy s.r.o.
IČO: 06242375

Více informací

© 2024, Mýval čisticí systémy s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Zásady ochrany osobních údajů GDPR | Mapa stránek

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Nastavení cookies

Přeskočit na začátek stránky