Legislativa EU

Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 665/2013 ze dne 3.5.2013, kterým se doplňuje směrnice EP a Rady 2010/30/EU

o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích vysavačů - doplnění

Nařízení komise (EU) č. 666/2013 ze dne 8. července 2013, kterým se provádí směrnice EP a  Rady 2009/125/ES požadavky na ekodesign vysavačů

o požadavcích na ekodesign vysavačů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009

o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)
Nařízení 648/2004/ES ve znění 907/2006/ES o povinnosti uvádět uvádět alergenní vonné látky, pokud jsou přidávány ve formě čisté látky
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech
Směrnice Rady 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků

© 2024, Mýval čisticí systémy s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Zásady ochrany osobních údajů GDPR | Mapa stránek

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Nastavení cookies

Přeskočit na začátek stránky