UPOZORNĚNÍ na změnu provozní doby z důvodu čerpání dovolených! Do 31. 8. 2022 otevřeno pouze v dopoledních hodinách, tj. od 8 do 12 hod.

Úvod ČISTICÍ PROSTŘEDKY kanceláře, učebny, nábytek CLEAMEN 100/200 generální, denní 1 litr

CLEAMEN 100/200 generální, denní 1 litr

CLEAMEN 100/200 generální, denní 1 litr
HOŘLAVÉ. H226 - Hořlavá kapalina a páry.
ŽÍRAVÉ. H318 Způsobuje vážné poškození očí.
NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Vysoce koncentrovaný prostředek určený k ředění. Dle míry znečištění lze použít roztok na různé úklidové operace.
Balení: 1 x 1 l Detailní informace

Cena s DPH na dotaz
kód produktu: VC100010099-ADR
Na dotaz

Detailní popis pro: CLEAMEN 100/200 generální, denní 1 litr

Při nejnižší koncentraci (5ml/l) lehce odstraníte ohmatky, šmouhy a lehké mastnoty ze všech nesavých ploch, jako je dřevěný, dýhovaný i plastový nábytek a dveře, u kuchyňských desek a přístrojů i dřezů, sporáků a sklo-keramických desek, ale i z nerezových ploch, lednic atd.

Pouze pro profesionální uživatele.
Silniční přeprava tohoto produktu podléhá předpisu ADR
Produkty podléhající tomuto předpisu v balení do 5 litrů (včetně) přepravní službou nezasíláme. Možný pouze OSOBNÍ ODBĚR!
Produkt je klasifikován jako nebezpečný.
Neprodejný osobám mladším 18 let a osobám nesvéprávným.

HOŘLAVÉ.ŽÍRAVÉ.NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ.
Nebezpečí
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P302+P352 -  PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 - Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy

Bezpečnostní list a Pravidla pro bezpečné nakládání s přípravkem naleznete v záložce "Soubory ke stažení".

Nahoru

Zobrazit soubory ke stažení » Zobrazit názory uživatelů »

Ke stažení: CLEAMEN 100/200 generální, denní 1 litr

Velikost 149.863 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 14.06.2017
Velikost 92.798 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 14.06.2017
Velikost 27.458 KB, Typ souboru: pdf Typ: pdf, Datum poslední změny 14.06.2017

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit názory uživatelů »

Názory uživatelů na: CLEAMEN 100/200 generální, denní 1 litr

Hodnocení uživatelů

Hodnocení produktu: (zvolte počet hvězdiček pro ohodnocení)

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.

Nahoru

Zobrazit detailní informace » Zobrazit soubory ke stažení »

Dotaz na cenu nebo dostupnost produktu

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.

© 2022, Mýval čisticí systémy s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Zásady ochrany osobních údajů GDPR | Mapa stránek

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Nastavení cookies

Přeskočit na začátek stránky